ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (Δ.Σ.)


  • Πρόεδρος: Μαργάρα Μελπομένη

  • Αντιπρόεδρος: Θεοδωρίδης Βασίλης

  • Γεν. Γραμματέας: Τσακίρογλου - Λαζαρίδου Κυριακή

  • Ταμίας: Τηλιαβερίδη Σοφία

  • Αν. Γ. Γραμματέας: Καλλιμάνη Μαρίνα

  • Δημόσιες σχέσεις: Λαζαρίδης Χρήστος

  • Μέλος: Βαμβακάς Χαράλαμπος